actief-lerenACTIEF leren

Leerlingen worden uitgedaagd met actieve lessen, zowel in het doen als in het denken. Al doende leert men immers meer en ook voor breinbrekende problemen gaan onze leerlingen niet uit de weg.

 

 

Het actief leren op onze school kan zowel lichamelijk als mentaal zijn. Je ziet dit in de klas ondermeer door:

 • Al doende leren: de leerlingenactiviteit is hoog; de kinderen zijn lichamelijk actief bezig.
 • Hands on: de activiteit die de kinderen doen, nodigt uit om te handelen.
 • Gericht op creatief denken: de leerling gaat op zoek naar oplossingen en probeert deze uit.
 • Leerstrategieën in oplopende moeilijkheidsgraad:
  • van heel concreet (met écht materiaal)
  • over schematisch (tekeningen, schema’s, pictogrammen, …)
  • naar abstract (teksten, formules, …)
 • Kiezen voor inzichtelijk verwerken van de leerinhouden
14484752_859700300796549_478396379689124346_n

Actief op zoek naar woorden die beginnen met de letter van de week: de W van Wasknijper (derde kleuterklas)