Wat we de kinderen willen leren, ligt vast: de kennis en de vaardigheden die kinderen moeten kennen en kunnen, liggen vast in de eindtermen (lagere school), de ontwikkelingsdoelen (kleuterschool) en de leerplannen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
We willen ons als school onderscheiden met de manier waarop we de kinderen onderwijzen. Klik op de figuren voor meer uitleg bij elk onderdeel.

actief-lerenzelfontdekkend

betekenisvol zelfregulerend

zelfreflecterend sociaal

 leerkracht