Busvervoer

De kinderen van onze school kunnen opgehaald worden met de schoolbus. Voor meer informatie over prijzen kunt u contact opnemen met onze school op het nummer 014/81.17.38

Middag en drankjes

Op “Het Klepperke” is er de mogelijkheid (volledig vrijblijvend) om drankjes te nemen via de school (melk, chocolademelk en fruitsap) en soep te bestellen, dit alles tegen democratische prijzen. Deze drankjes en/of soep worden maandelijks gefactureerd.

Voor- en naschoolse opvang

Onze school voorziet in korte voor- en naschoolse opvang. Deze opvang start ’s morgens om 7u20. ’s Avonds sluit de opvang om 16u50; op woensdag eindigt de opvang op school om 13u30. Inschrijven kunt u via de module op onze website..
Indien u nood hebt aan opvang die langer duurt dan deze uren, dan kunt u terecht bij “Kikoen“.