“De EU promoot niet alleen twee vreemde talen vanaf jonge leeftijd én taaldiversiteit, mar ook (…) het aanbieden van zaakvakken in een vreemde taal” (uit Kabinetsnota van Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, 26 september 2007)

Onze basisschool wil zich als school profileren en koos binnen deze proeftuin dan ook voor initiatie Engels in de derde graad (5de en 6de leerjaar) . Onze leerkrachten basisonderwijs en de collega’s van het secundair onderwijs werken ook hier samen om het Engels aan de leerlingen aan te bieden gedurende een uur per week in de derde graad. Ze leren van elkaar en stomen onze leerlingen klaar voor het secundair onderwijs.

Engels aanbieden in de derde graad speelt dan ook bij uitstek in op de promotiecampagne van de EU om twee vreemde talen vanaf jonge leeftijd aan te bieden. We kozen er ook voor om het Engels verweven met andere vakken aan te bieden: zo krijgen onze leerlingen de ene week een sportles in het Engels, staan ze de volgende week te koken in ‘the kitchen’ en zingen ze de week daarna een Engelse song uit volle borst mee.

Initiatie Engels heeft het grote voordeel dat onze leerlingen op regelmatige basis in contact komen met een grote wereldtaal en dat ze op een speelse, bijna onbewuste manier leren. Ze zijn dan ook veel beter voorbereid op het eerste jaar Engels in het secundair onderwijs.

Het Engels vindt ook zijn plaats binnen onze STEAM-werking: coding (programmeren) vraagt vaak een basiskennis Engels om er mee aan de slag te gaan. Binnen coding komen taal en wetenschappen samen …